+48 607 990 838 info@inlegal.pl

SZKOLENIA DLA FIRM | PRAWA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW


RĘKOJMIA I GWARANCJA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WAD RZECZY SPRZEDANEJ W RAMACH TZW. SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ I PROFESJONALNEJ.

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z regulacją prawną rękojmi i gwarancji w szczególności w ujęciu profesjonalnym na gruncie kodeksu cywilnego i ustaw konsumenckich.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Rękojmia w relacjach z konsumentem i profesjonalistą oraz gwarancja.

GRUPA DOCELOWA


Przedstawiciele i pracownicy podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem, firm usługowych i produkcyjnych, którzy w ramach swojej pracy stykają się z roszczeniami i żądaniami klientów zgłaszanymi na podstawie rękojmi i gwarancji.

PROMOCYJNA CENA  800 ZŁ NETTO  PROMOCYJNA CENA

CENA ZA 1-OSOBĘ OD (ZŁ NETTO):

O SZKOLENIU

DODATKOWE INFORMACJE


DOPASOWANIE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Przed szkoleniem do jego uczestników zostanie przesłany drogą mailową formularz z pytaniami ukierunkowanymi na zbadanie najbardziej problematycznych obszarów dotyczących omawianej tematyki.

CZAS

3,5-4 godz. (szkolenie jednodniowe)

GRUPA

5-10 osób.

PROFESJONALNE MATERIAŁY

W trakcie zajęć grupa korzystać będzie z materiałów złożonych z case study wraz z miejscem na notatki. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiał w zakresie rękojmi i gwarancji.

WSPARCIE – GOTOWE ROZWIĄZANIA

Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie warsztatów, jak i po ich zakończeniu przez okres 7 dni

ILOŚĆ SPOTKAŃ

PRZYBLIŻONY CZAS TRWANIA SZKOLENIA (GODZ.)

ILOŚĆ OSÓB NA KURSIE (MAX)

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU

ELEMENTY SZKOLENIA


Zasady ogólne

Wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej. | Wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu. | Nieprzydatność rzeczy. | Niekompletność rzeczy. | Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne. | Modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron.

Rękojmia konsumencka

Zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny). | Koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu).

Rękojmia w obrocie profesjonalnym

Przybliżenie pojęcia wady fizycznej i jej wpływu na obrót profesjonalny. | Akty staranności kupującego profesjonalisty. | Uprawnienia kupującego profesjonalisty. | Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. | Koszty obsługi procesu reklamacyjnego. | Modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron.

Gwarancja

Wzajemna relacja uprawnień z gwarancji i rękojmi. | Dokument gwarancyjny| Obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności. | Uprawnienia kupującego. | Zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ochrony interesów.

Optymalizacja procesu reklamacyjnego

Optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów sprzedawcy. | Uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.

Rozwiń swoje umiejętności pod okiem najlepszych ekspertów!

 

KONTAKT


 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.


 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl | kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

ZNAJDŹ NAS


Elegant Themes