+48 607 990 838 info@inlegal.pl

SZKOLENIA DLA FIRM | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


RODO – SZKOLENIE POWDROŻENIOWE. SZKOLENIE DEDYKOWANE PRACOWNIKOM I/LUB KADRZE MENEDŻERSKIEJ PO PRZEPROWADZONYM AUDYCIE ZGODNOŚCI Z RODO.

Uzupełnieniem przeprowadzonego wdrożenia RODO jest szkolenie dla pracowników i/lub kadry menadżerskiej przedsiębiorcy ukierunkowane na wyjaśnienie zagadnień podniesionych w Raporcie powdrożeniowym oraz przybliżenie tematyki przetwarzania danych osobowych.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Szkolenie zawiera omówienie podstawowych wymogów oraz obowiązków wypływających z przepisów dot. ochrony danych osobowych w oparciu o zalecenia określone w Raporcie poaudytowym.

GRUPA DOCELOWA


Szkolenie dedykowane jest dla pracowników i/lub kadry menadżerskiej oraz inspektorów ochrony danych osobowych w podmiocie audytowanym.

PROMOCYJNA CENA  800 ZŁ NETTO  PROMOCYJNA CENA

CENA ZA 1-OSOBĘ OD (ZŁ NETTO):

O SZKOLENIU

DODATKOWE INFORMACJE


DOPASOWANIE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Przed szkoleniem do jego uczestników zostanie przesłany drogą mailową formularz z pytaniami ukierunkowanymi na zbadanie najbardziej problematycznych obszarów dotyczących omawianej tematyki.

CZAS

3,5-4 godz. (szkolenie jednodniowe)

GRUPA

5-10 osób.

PROFESJONALNE MATERIAŁY

W trakcie zajęć grupa korzystać będzie z materiałów, które obejmują swoim zakresem całość tematyki przeprowadzonych warsztatów, złożonych z case study wraz z miejscem na notatki oraz z wyciągów z aktów prawnych. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały opracowane przez Kancelarię przydatne we wdrażaniu wytycznych i wskazówek zawartych w Raporcie poaudytowym. W pakiecie materiałów szkoleniowych przekazujemy ponadto wzory dokumentów, rejestrów i ewidencji zgodne z RODO opracowane przez naszych specjalistów.

WSPARCIE – GOTOWE ROZWIĄZANIA

Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie warsztatów, jak i po ich zakończeniu przez okres 7 dni.

ILOŚĆ SPOTKAŃ

PRZYBLIŻONY CZAS TRWANIA SZKOLENIA (GODZ.)

ILOŚĆ OSÓB NA KURSIE (MAX)

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU

ELEMENTY SZKOLENIA


Podstawowe definicje

Przekazanie niezbędnej wiedzy, która jest kluczowa dla prawidłowego zrozumienia modelu oraz postanowień przepisów dot. ochrony danych osobowych i RODO.

7 zasad przetwarzania danych osobowych

Zasada zgodności z prawem, przejrzystości i rzetelności. | Zasada ograniczenia celu przetwarzania. | Zasada minimalizacji danych. | Zasada prawidłowości danych. | Zasada ograniczenia przechowywania danych. | Zasada integralności i poufności. | Zasada rozliczalności.

Wdrożenie postanowień RODO

Omówione zostaną następujące punkty związane z przeprowadzonym wdrożeniem; „Pierwsze kroki” | Przetwarzanie danych | Zgoda na przetwarzanie danych | Art. 13 RODO | Funkcja IOD.

Naruszenia ochrony danych osobowych

Przybliżona zostanie problematyka związana z naruszeniami za grozi kara. | Wysokość kar. | Obowiązek zgłaszania naruszeń.

Nowe instrumenty prawne

Mowa będzie o nowych rozwiązaniach prawnych takich jak: Domyślna ochrona prawna | Obowiązek powołania IDO | Prawo do „bycia zapomnianym” | Prawo do wglądu | Prawo do sprostowania danych.

Rozwiń swoje umiejętności pod okiem najlepszych ekspertów!

 

KONTAKT


 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.


 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl | kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

ZNAJDŹ NAS


Elegant Themes