+48 607 990 838 info@inlegal.pl

SZKOLENIA PRAWNE DLA BIZNESU

PROWADZONE PRZEZ DOŚWIADCZONYCH PRAWNIKÓW

OFERTA SZKOLEŃ PRAWNYCH

SZKOLENIA DLA BIZNESU


Oferta szkoleń InLegal została przygotowana z myślą o korporacjach i  przedsiębiorstwach z sektora MSP. Kilkunastoletnie doświadczenia związane ze świadczeniem usług prawnych na rzecz przedsiębiorców stanowiły inspirację dla opracowania praktycznej tematyki szkoleń oraz kontrukcji programów. Warsztaty i szkolenia organizowane pod marką InLegal prowadzone są przez praktyków, czyli prawników na co dzień doradzających, opiniujących, biorących udział w procesach sądowych czy negocjacjach biznesowych.

Praktyczna wiedza pozwala nie tylko na dopasowanie treści do potrzeb odbiorców, ale również na udzielanie trafnych odpowiedzi na pytania pojawiające się u pracowników wszystkich szczebli. Znajomość obowiązującego prawa oraz ograniczeń i możliwości, które daje ono przedsiębiorcom, wywiera pozytywny wpływ na podejmowane decyzje, jak też funkcjonowanie organizacji. Warto stawiać nacisk na systematyczną aktualizację i poszerzanie wiedzy pracowników, w szczególności mając na uwadze kadrę zarządzającą i inne osoby decyzyjne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń prawnych InLegal.

HANDEL ZAGRANICZNY

PRAWA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

LEGAL ENGLISH

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

PRAWO PRACY

NIERUCHOMOŚCI

ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

NOWOŚĆ

INTERNETOWE WEBINARY


Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary.

Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie.

NASZE SZKOLENIA

LISTA SZKOLEŃ INLEGAL


HANDEL ZAGRANICZNY


DOSTAWY MIĘDZYNARODOWE – JAK WŁAŚCIWIE PRZEPROWADZAĆ POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE WAD DOSTARCZONEGO TOWARU?

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.


CENA: OD 350 ZŁ NETTO/OS


PRAWA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW


RĘKOJMIA I GWARANCJA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WAD RZECZY SPRZEDANEJ W RAMACH TZW. SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ I PROFESJONALNEJ.

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z regulacją prawną rękojmi i gwarancji w szczególności w ujęciu profesjonalnym na gruncie kodeksu cywilnego i ustaw konsumenckich.


CENA: OD 350 ZŁ NETTO/OS


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU ZGODNOŚCI POLITYK I DOKUMENTACJI PODMIOTU Z PRZEPISAMI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – WARSZTATY DWUDNIOWE

NOWOŚĆ – Unikalne szkolenie z zakresu RODO – autorski, praktyczny warsztat oparty na doświadczeniach płynących z licznych wdrożeń przepisów RODO w przedsiębiorstwach. Celem dydaktycznym jest przekazywanie wiedzy na temat dostosowywania spółek do wymogów RODO – nie tylko dla osób z wykształceniem prawniczym. Warsztat opracowany przez zespół radców prawnych na co dzień zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.


CENA: OD 700 ZŁ NETTO/OS


RODO W PRAKTYCE, CZYLI OBOWIĄZKI I PROCEDURY ZWIĄZANE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

“Praktyczne warsztaty RODO” to nasza nowa usługa, która powstała jako odpowiedź na stosunkowo często pojawiające się problemy związane z ochroną danych osobowych z jakimi stykają się podmioty wdrażające RODO.


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


NAJNOWSZE ZMIANY W KODEKSIE PRACY ORAZ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RODO W SPRAWACH PRACOWNICZYCH –  WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR.

Warsztaty przygotowane zostały przez radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Zakładają one aktywny kontakt z uczestnikami poprzez m.in. omówienie zmian w przepisach na podstawie case studies.


CENA: OD 370 ZŁ NETTO/OS


RODO – SZKOLENIE POWDROŻENIOWE. SZKOLENIE DEDYKOWANE PRACOWNIKOM I/LUB KADRZE MENEDŻERSKIEJ PO PRZEPROWADZONYM AUDYCIE ZGODNOŚCI Z RODO.

SZKOLENIE DEDYKOWANE PRACOWNIKOM I/LUB KADRZE MENEDŻERSKIEJ PO PRZEPROWADZONYM AUDYCIE ZGODNOŚCI Z RODO.


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


RODO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH.

SZKOLENIE DEDYKOWANE PRACOWNIKOM I/LUB KADRZE MENEDŻERSKIEJ PO PRZEPROWADZONYM AUDYCIE ZGODNOŚCI Z RODO.


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


PRACTICAL WORKSHOPS ON PERSONAL DATA PROTECTION. INTRODUCTION TO GDPR.

SZKOLENIE DEDYKOWANE PRACOWNIKOM I/LUB KADRZE MENEDŻERSKIEJ PO PRZEPROWADZONYM AUDYCIE ZGODNOŚCI Z RODO.

SZKOLENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM.


CENA: OD 500 ZŁ NETTO/OS


PRAWO PRACY


MOBBING W PRACY – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE.

Jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji. Mobbing a podobne zjawiska patologiczne i zjawiska prawidłowe, z którymi bywa mylony. Jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami.


CENA: OD 250 ZŁ NETTO/OS


ABSENCJA (NIEOBECNOŚĆ) PRACOWNIKA W ZAKŁADZIE PRACY.

Jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji. Mobbing a podobne zjawiska patologiczne i zjawiska prawidłowe, z którymi bywa mylony. Jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami.


CENA: OD 250 ZŁ NETTO/OS


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW W RAMACH STOSUNKU PRACY

Jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji. Mobbing a podobne zjawiska patologiczne i zjawiska prawidłowe, z którymi bywa mylony. Jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami.


CENA: OD 250 ZŁ NETTO/OS


BIZNESOWY I PRAWNICZY JĘZYK ANGIELSKI


LEGAL ENGLISH W PRAKTYCE.

Pracy adwokatów i radców prawnych towarzyszą coraz częstsze kontakty z klientami, których obsługa prawna prowadzona jest w języku angielskim oraz z zagranicznymi kancelariami prawnymi. Częstokroć niewystarczającą okazuje się nawet znakomita znajomość ogólnego języka angielskiego – występuje problem nieznajomości specjalistycznego słownictwa, stosownych konstrukcji gramatycznych oraz sporządzania umów.
Odpowiedzią na powyższe problemy są prowadzone przez nas warsztaty “Legal English w Praktyce”.


CENA: OD 350 ZŁ NETTO/OS


LEGAL ENGLISH – 1. – UMOWY HANDLOWE W OBROCIE GOSPODARCZYM – JAK WŁAŚCIWIE ROZUMIEĆ I PRZYGOTOWYWAĆ UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM?

Szkolenie “Legal English – 1” zostało stworzone z myślą o wszystkich tych, którzy na co dzień stykają się lub sporządzają umowy handlowe w języku angielskim. Jego celem jest zapoznanie się z podstawową terminologią prawniczą Legal English oraz sposobami konstruowania podstawowych rodzajów kontraktów.


CENA: OD 350 ZŁ NETTO/OS


LEGAL ENGLISH – 2. – KOMUNIKACJA BIZNESOWA – ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ?

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym prowadzą korespondencję biznesową z zagranicznymi kontrahentami. Warsztatowa forma szkolenia umożliwia komfortowy i skuteczny sposób przekazywania wiedzy oraz możliwość konfrontacji wszelkich wątpliwości.


CENA: OD 350 ZŁ NETTO/OS


NIERUCHOMOŚCI


UWŁASZCZENIE UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE – RYZYKA, ZAGROŻENIA I SKUTKI DLA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI.

Tryby uwłaszczenia, konsekwencje dla obrotu nieruchomościami i konsekwencje finansowe, zagrożenia dla użytkowników wieczystych.


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


UMOWA DEWELOPERSKA – JAKIE POSTANOWIENIA WARTO W NIEJ ZAWRZEĆ.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA, WYKONANIA I ROZWIAZYWANIA UMÓW O POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


PRAWNE ASPEKTY UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA


PROCES INWESTYCJI BUDOWLANYCH A OCHRONA ŚRODOWISKA – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI


SPOSOBY POLUBOWNEGO EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


WERYFIKOWANIE KONTRAHENTÓW PRZED WYKONANIEM USŁUGI, SPRZEDAŻY TOWARÓW.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


PRAWNE ASPEKTY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI WEKSLEM IN BLANCO.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


DOBRE PRAKTYKI PRZY ZAWIERANIU UMÓW ZWIĘKSZAJĄCE SZANSE NA SKUTECZNE ZASPOKOJENIE WIERZYTELNOŚCI.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 300 ZŁ NETTO/OS


SZKOLENIA DLA BRANŻY ROLNEJ


WARUNKI OTRZYMANIA ODSZKODOWANIA ZA PRZYMUSOWY UBÓJ TUCZNIKÓW DOKONANY ZE WZGLĘDU NA ASF.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 350 ZŁ NETTO/OS


ZAKRES UPRAWNIEŃ KONTROLI WETERYNARYJNEJ NA FERMACH HODOWLANYCH.

Szkolenie „Legal English – 2.” adresowane jest do osób, które w swojej pracy aktywnie posługują się językiem angielskim, w tym


CENA: OD 350 ZŁ NETTO/OS


ZAUFALI NAM


 

 

KONTAKT


 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.


 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl | kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

ZNAJDŹ NAS


Elegant Themes