+48 607 990 838 info@inlegal.pl

SZKOLENIA DLA FIRM | HANDEL I KONTAKTY ZAGRANICZNE

 

DOSTAWY MIĘDZYNARODOWE – JAK WŁAŚCIWIE PRZEPROWADZAĆ POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE WAD DOSTARCZONEGO TOWARU?

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Konwencja CMR, a prawa i obowiązki firm spedycyjnych – omówienie na praktycznych przykładach najczęstszych błędów popełnianych w związku z zaistnieniem wad przewożonego towaru.

GRUPA DOCELOWA


Podmioty korzystające z usług firm transportowych w zakresie międzynarodowego przewozu towarów.

PROMOCYJNA CENA  800 ZŁ NETTO  PROMOCYJNA CENA

CENA ZA 1-OSOBĘ OD (ZŁ NETTO):

O SZKOLENIU

DODATKOWE INFORMACJE


DOPASOWANIE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Przed szkoleniem do jego uczestników zostanie przesłany drogą mailową formularz z pytaniami ukierunkowanymi na zbadanie najbardziej problematycznych obszarów dotyczących omawianej tematyki.

CZAS

3,5-4 godz. (szkolenie jednodniowe)

GRUPA

5-10 osób.

PROFESJONALNE MATERIAŁY

W trakcie zajęć grupa korzystać będzie z materiałów składających się z części teoretycznej oraz praktycznej opartej na case study.

WSPARCIE – GOTOWE ROZWIĄZANIA

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają opracowany przez Kancelarię diagram ilustrujący modelową procedurę reklamacyjną, wyciąg z najważniejszych postanowień Konwencji CMR oraz krótkie podsumowanie najistotniejszych kwestii poruszonych podczas spotkania.

ILOŚĆ SPOTKAŃ

PRZYBLIŻONY CZAS TRWANIA SZKOLENIA (GODZ.)

ILOŚĆ OSÓB NA KURSIE (MAX)

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU

ELEMENTY SZKOLENIA


Konwencja CMR a prawa i obowiązki firm spedycyjnych – jakich błędów się wystrzegać?

Wyjaśnienie znaczenia listu przewozowego oraz jego treści w kontekście skutecznego dochodzenia roszczeń od spedytora.

Omówienie na praktycznych przykładach najczęstszych błędów popełnianych w związku ze zaistnieniem wad przewożonego towaru

Praca zespołowa, case study przygotowane pod kątem Spółki, w oparciu o ankiety przesłane wcześniej przez uczestników szkolenia

Wypracowanie postanowień umownych ukierunkowanych na maksymalną ochronę interesów Spółki

Omówienie przykładowych elementów, jakie powinna zawierać umowa zawierana z klientem (odbiorcą dostawy) lub regulamin realizacji dostaw.

Przedstawienie propozycji modelowej procedury reklamacyjnej. Etapy postępowania reklamacyjnego

praca zespołowa, wspólne uzgodnienie – na bazie przedstawionych na szkoleniu informacji – kluczowych elementów procedury reklamacyjnej oraz ich kolejności. Omówienie obowiązków spedytora, Spółki oraz klienta (odbiorcy dostawy).

Skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Analiza czynności, jakie należy podjąć wobec klienta i spedytora w celu wyegzekwowania odszkodowania w przypadku, gdy wada towaru (polegająca np. na jego niekompletności) leży po stronie spedytora. Przedstawienie dokumentów mogących stanowić podstawę wykazania zaistnienia szkody.

Rozwiń swoje umiejętności pod okiem najlepszych ekspertów!

 

KONTAKT


 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.


 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl | kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

ZNAJDŹ NAS


Elegant Themes