Organizacja-pogrzebu

Organizacja pogrzebu – czym musisz się zająć? Poradnik krok po kroku

0 Shares
0
0
0

Śmierć bliskiej osoby to bolesna strata. Niestety, w pierwszych dniach żałoby trzeba się zmierzyć nie tylko z cierpieniem, ale i formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu. O co należy zadbać w pierwszej kolejności, a które kwestie można zostawić na później?

Krok I – Wystawienie karty zgonu

 

Żeby móc zająć się organizacją pogrzebu, trzeba dysponować kartą zgonu. Wystawia ją lekarz, który stwierdza zgon. Jeżeli śmierć nastąpiła:

  • w domu w godzinach pracy lekarza rodzinnego – kartę zgonu wystawia lekarz rodzinny,
  • w domu w godzinach nocnych lub w sobotę, niedzielę i podczas świąt – wówczas lekarz pogotowia ratunkowego wystawia kartę informacyjną, na podstawie której lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu,
  • w domu, ale zmarły nie ma lekarza rodzinnego – wówczas lekarz pogotowia ratunkowego na miejscu wystawia kartę zgonu,
  • w szpitalu – kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący,
  • w wyniku wypadku, samobójstwa lub morderstwa – kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej (ZMS), a rodzina zmarłego musi wystąpić do Prokuratury z wnioskiem o pozwolenie na wydanie ciała,
  • z przyczyn nienaturalnych – kartę zgonu wystawia ZSM, chyba że odstąpiono od czynności śledczych. Wówczas kartę zgonu wystawia lekarz rodzinny na podstawie karty informacyjnej sporządzonej przez lekarza pogotowia ratunkowego.

Krok II – Zawiadomienie zakładu pogrzebowego

 

Będąc w posiadaniu karty zgonu, rodzina może zawiadomić zakład pogrzebowy, który przetransportuje ciało ze wskazanego miejsca do chłodni, a następnie zajmie się kwestiami związanymi z organizacją pogrzebu. Może też najpierw udać się do urzędu stanu cywilnego, a dopiero potem skontaktować z zakładem pogrzebowym.

Krok III – wizyta w urzędzie stanu cywilnego

 

W następnym kroku rodzina powinna udać się do urzędu stanu cywilnego i zgłosić śmierć bliskiej osoby. Zgłoszenia może dokonać tak naprawdę każdy, nie tylko członek rodziny, ale i pracownik zakładu pogrzebowego czy też administrator lokalu, w którym nastąpił zgon.

Do wniosku o wydanie aktu zgonu należy dołączyć dowód osobisty lub paszport zmarłego. Jeśli jednak nie można odnaleźć tych dokumentów, wystarczy sporządzić w urzędzie oświadczenie o ich zaginięciu. Osoba zgłaszająca musi również przygotować swój dowód osobisty.

Akt zgonu to podstawowy dokument uprawniający do starania się o zasiłek pogrzebowy z ZUS-u, który pozwala chociaż częściowo pokryć koszty związane z organizacją pochówku. Będąc w posiadaniu aktu zgonu, najbliżsi mogą również rozpocząć postępowanie spadkowe lub wnioskować o wypłatę sumy ubezpieczeniowej z polisy na życie.

Krok IV – wizyta w domu pogrzebowym

 

Jeżeli rodzina jest już w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, powinna udać się do domu pogrzebowego, by ustalić wszystkie szczegóły związane z organizacją pogrzebu. Na tym etapie należy podjąć decyzje dotyczące:

  • formy pochówku. W większości przypadków rodziny decydują się na złożenie ciała w trumnie w ziemi. Rośnie jednak uznanie dla kremacji i złożenia urny z prochami,

 

  • charakteru pogrzebu. Pogrzeb może mieć charakter świecki lub wyznaniowy. W przypadku tego pierwszego termin i miejsce pochówku ustala się z mistrzem ceremonii oraz zarządcą cmentarza komunalnego.

Jeżeli pogrzeb ma mieć charakter wyznaniowy, wówczas należy skontaktować się z parafią, do której należał zmarły, by ustalić termin pogrzebu i miejsce. Gdy zmarły ma być pochowany na cmentarzu komunalnym (nie parafialnym), wówczas konkretne miejsce pochówku ustala się z administratorem cmentarza, nie proboszczem,

 

  • funeraliów. Na koniec rodzina wybiera trumnę (urnę), a także wieńce i wiązanki kwiatowe. Może również upoważnić dom pogrzebowy do napisania nekrologów i klepsydr.

Krok V – wizyta u księdza lub mistrza ceremonii

 

Ustalenia telefoniczne pomiędzy zakładem pogrzebowym a księdzem lub mistrzem ceremonii warto potwierdzić osobiście. Spotkanie pozwoli ustalić szczegóły ceremonii. W przypadku pochówku wyznaniowego to również okazja, by zamówić mszę za duszę zmarłej osoby.

Śmierć bliskiej osoby to trudne przeżycie. Nawet pomimo cierpienia i żalu pewnych kwestii nie można jednak odłożyć na później. Godny pochówek to jedna z nich. Z pomocą profesjonalnego zakładu pogrzebowego na pewno uczcić pamięć zmarłego.

źródło: pogrzebymortis.pl

0 Shares
You May Also Like