Zaburzenia psychiczne u dzieci – jak je rozpoznawać i prawidłowo na nie reagować?

0 Shares
0
0
0

Według badania “Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” przeprowadzonego przez Fundację UNAWEZA prawie 30% polskich uczniów nie ma chęci do życia, a 40% myślało o samobójstwie. Te wyniki świadczą o ogromnym kryzysie zdrowia psychicznego wśród dzieci. Najmłodsi tak samo jak dorośli mają prawo być czasem smutni, zdenerwowani lub nie mieć ochoty na zabawy. Gdy jednak takie sytuacje powtarzają się zbyt często, opiekunowie powinni przyjrzeć się bliżej zdrowiu psychicznemu swoich podopiecznych, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego.

Przyczyny zaburzeń psychicznych u dzieci

Do głównych przyczyn występowania problemów psychicznych u dzieci psychiatrzy dziecięcy zaliczają m.in.:

  • czynniki genetyczne np. choroby psychiczne w najbliżej rodzinie,
  • doświadczenie zaniedbania, przemocy, znęcania się czy traum,
  • choroby fizyczne np. podwyższony poziom stanu zapalnego czy niedobory składników odżywczych,
  • dorastanie w środowisku patologicznym,
  • zerwanie więzi o bliską osobą,
  • separację lub rozwód rodziców,
  • niepewną sytuację ekonomiczną rodziny.

Czynnikami ryzyka mogącymi prowadzić do pojawienia się tego typu zaburzeń są również wysoka wrażliwość oraz zaburzone funkcje mózgu.

Niepokojące symptomy

Zaburzenia psychiczne mogą dotykać dzieci w różnym wieku, dlatego warto obserwować nawet niemowlęta, by w porę dostrzec problem. U najmłodszych niepokojącymi zachowaniami są zbyt późne opanowanie poszczególnych umiejętności, co jest spowodowane zaburzeniami rozwoju oraz brak chęci utrzymywania kontaktów z najbliższymi, które mogą świadczyć o tym, że maluch znajduje się spektrum autyzmu. Jeśli chodzi o starsze dzieci, należy zwrócić uwagę na nagłe zmiany zachowania np. utratę zainteresowań, nocne moczenie się po długim okresie suchości, a także częste ataki płaczu lub złości, które wskazują na zaburzenia emocjonalne. Warto również wybadać to, czy dziecko nie ma problemów w budowaniu relacji z rówieśnikami.

Sposoby leczenia problemów psychicznych u dzieci

Jeśli zaobserwuje się wyżej wymienione zaburzenia, należy zwrócić się o pomoc do psychiatry dziecięcego, który po wykonaniu odpowiednich badań i testów, wskaże najlepszą metodę leczenia. Sposobem przynoszącym zadowalające rezultaty, jest terapia indywidualna lub rodzinna u psychologa dziecięcego. W jej trakcie dziecko uczy się jak budować więzi z najbliższymi. Jeśli pociecha zmaga się z zaburzeniami wpływającymi negatywnie na relacje z ludźmi, pomocna będzie terapia grupowa, która motywuje do otwarcia się przed innymi oraz opanowania emocji. W przypadku cięższych zaburzeń tj. ADHD czy depresja konieczne jest również wdrożenie leczenia farmakologicznego.
Kondycja psychiczna dzieci jest niezwykle ważna dla ich dalszego rozwoju, dlatego rodzice powinni zachowywać szczególną czujność, by nie przeoczyć niepokojących sygnałów wysyłanych przez ich pociechy. Należy również pamiętać, że wiele dzieci maskuje swoje zaburzenia w obawie przed negatywną reakcją ze strony otoczenia, dlatego trzeba zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i chęć pomocy w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.

0 Shares
You May Also Like