urna-kremacyjna

Pogrzeb tradycyjny czy z kremacją?

0 Shares
0
0
0

Osoby, którym zmarł członek rodziny, często rozważają, jaki rodzaj pochówku wybrać. Może to być pogrzeb tradycyjny lub też pochówek z kremacją. Warto poznać wszystkie wady i zalety tych metod pochówku, aby podjąć właściwą decyzję.

Pogrzeb tradycyjny – trudny do zorganizowania w dużych miastach

Śmierć członka rodziny lub bliskiej osoby wymaga podjęcia decyzji dotyczącej tego, jak będzie wyglądał pochówek. To kluczowa kwestia, ponieważ nie zawsze osoba zmarła za życia zdecydowała o tym, w jakiej formie ma się odbyć jej ostatnie pożegnanie. Na polskich cmentarzach w dalszym ciągu dominują groby ziemne, czyli tak zwane katakumby wmurowane w grunt. Jednakże możliwość pochówku tradycyjnego może być trudna do zorganizowania, szczególnie gdy osoba zmarła nie miała wykupionego miejsca na cmentarzu.

Tradycyjny pochówek jest możliwy do zorganizowania, nawet gdy nie dysponuje się wykupionym miejscem, wyłącznie w miejscach, gdzie istnieje możliwość wyboru tej formy ostatniego pożegnania. Do tej kategorii należą głównie mniejsze miejscowości lub cmentarze, gdzie znajduje się duża liczba wolnych miejsc przeznaczonych do zagospodarowania na katakumby. Problemem jest cmentarz, gdzie groby są zarezerwowane wyłącznie dla członków rodziny, która spoczywa w już istniejących katakumbach. Wówczas można poszukiwać nowego miejsca na cmentarzu, najczęściej znajdującym się w innej miejscowości, lub też zdecydować się na pogrzeb z kremacją.

Warto pamiętać o tym, że pogrzeb tradycyjny wiąże się ze sporymi wydatkami. Dotyczą one nie tylko transportu ciała, ale przede wszystkim zakupu trumny czy ubioru dla osoby zmarłej, a także opłat administracyjnych dla zarządcy danego cmentarza.

Bogata tradycja popielenia ciał osób zmarłych

Spopielenie zwłok jest sposobem pochówku, który był praktykowany już od czasów starożytnych i średniowiecza. Zostały odnalezione zapiski z pierwszych wieków naszej ery. Znajdują się tam wzmianki o pogrzebach odbywających się wyłącznie w formie spopielenia zwłok. Tego typu tradycja przetrwała po dzień dzisiejszy i jest propagowana szczególnie w Indiach, a także w krajach Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu. W tradycji chrześcijańskiej popielenie zwłok nie istniało do czasów nowożytnych. Pogrzeby z kremacją dotyczyły wyłącznie plemion pogańskich, w tym Słowian i Polan. Po przyjęciu przez Polskę chrztu w czasach panowania Mieszka I zaczęły funkcjonować wyłącznie pogrzeby tradycyjne, polegające na złożeniu ciała do grobu.

Pogrzeb z kremacją zaczął być popularny w Europie w czasach nowożytnych, w 1873 roku, kiedy powstała pierwsza spopielarnia. Wówczas zaczęto wykorzystywać tę formę pochówku, jednakże Kościół rzymskokatolicki miał negatywny stosunek do takiej metody pogrzebu. Dopiero kolejny Sobór Watykański przyniósł zasadnicze zmiany, a pogrzeb z kremacją zaczął być aprobowany przez władze kościelne, szczególnie zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie pogrzeb z kremacją jest równie popularny jak tradycyjny. Coraz więcej osób już za życia podejmuje decyzję o spopieleniu swojego ciała. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej liczby miejsc na cmentarzach, a także konieczności regulowania opłat administracyjnych za miejsce na katakumby.

Pogrzeb z kremacją – zalety tej formy pochówku

Pogrzeb tradycyjny może być trudny do zrealizowania w przypadku osób długotrwale zamieszkujących za granicą, które pragną, aby ich ciało zostało pochowane na polskim cmentarzu, szczególnie w rodzinnej miejscowości. Kremacja jest ekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ koszty zorganizowania pogrzebu są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnej metody pochówku. Ponadto należy wspomnieć o aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Rozkładające się zwłoki, złożone w trumnie do grobu, wymagają zagospodarowania odpowiedniego terenu. Musi on być starannie zabezpieczony, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. Pogrzeb z kremacją, polegający na spopieleniu ciała i złożeniu prochów do urny, nie jest zagrożeniem dla fauny oraz flory. Kolumbaria, czyli miejsca przeznaczone do przechowywania urn z prochami, nie zajmują zbyt wiele powierzchni użytkowej cmentarza. Dlatego mogą być wbudowane w ściany okalające cmentarz bądź znajdować się w specjalnie wyznaczonych sektorach.

Pogrzeb z kremacją jest rozwiązaniem dla osób, które pragną spocząć w rodzinnym grobie, ale z powodu braku miejsca nie można w ich przypadku zorganizować pochówku tradycyjnego. Należy pamiętać o tym, że przepisy związane z zagospodarowaniem przestrzennym cmentarza jednoznacznie wskazują na to, że rodzinne grobowce mają ograniczoną liczbę miejsc. Oznacza to, że kilka osób zmarłych w krótkich odstępach czasu nie może być pochowanych w jednym grobowcu, nawet gdy dysponują prawem do spoczęcia w tym grobie ziemnym.

Pogrzeb tradycyjny wiąże się z większymi wydatkami. Jednakże jest to w dalszym ciągu jedna z najpopularniejszych form pochówku. Coraz więcej władz cmentarza zachęca jednak do wyboru pogrzebu z kremacją i złożenia urny z prochami do wyznaczonych miejsc, czyli kolumbariów. To rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie niezagrażające środowisku naturalnemu. To też sprawdzony sposób pochówku na rodzinnym cmentarzu, szczególnie gdy nie ma się wykupionego miejsca bądź też zmarły nie może spocząć w rodzinnym grobowcu. 

źródło: Elizjum-warszawa.pl

0 Shares
You May Also Like