drukarka-fiskalna

Co zerowa stawka VAT na nawozy oznacza dla rolników?

0 Shares
0
0
0

Od lutego 2022 roku obowiązuje w Polsce zerowa stawka podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą oraz inne środki, które wspomagają produkcję rolniczą, np. stymulatory wzrostu. Co to oznacza dla rolników? Czy wszystkie osoby prowadzące działalność rolniczą mają powody do zadowolenia?

Zerowa stawka VAT na nawozy – garść podstawowych informacji

 

Obowiązująca od lutego 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług to jeden z elementów Tarczy Antyinflacyjnej 2.0., która – jak sama nazwa wskazuje – ma łagodzić skutki postępującej w Polsce inflacji. Zakłada ona czasową obniżkę stawki podatku VAT na wybrane produkty. Zmiany obejmują m.in. produkty żywnościowe, gaz, paliwa silnikowe i energię cieplną.

Dla rolników szczególnie interesująca jest obniżka stawki podatku VAT na nawozy, ziemię ogrodniczą, środki ochrony roślin oraz inne środki, które wspomagają produkcję rolniczą, np. niektóre podłoża do upraw czy też stymulatory wzrostu. Dotychczasowe 8 proc. VAT zostało zmniejszone do zera. W założeniu wprowadzone przez nowelizację zmiany mają obowiązywać przez pół roku – od lutego do 31 lipca 2022 r.

Z uwagi na obserwowaną skalę wzrostu cen na rynku nawozowym wydawać by się mogło, że obniżka stawki podatku VAT na nawozy i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zostanie przyjęta przez rolników z ulgą. Tymczasem nie dla każdej osoby prowadzącej działalność rolniczą wprowadzone zmiany są korzystne. Kto zyska, a kto straci na zerowej stawce VAT?

Obniżka VAT do 0 proc. – co oznacza dla rolników ryczałtowych?

 

Rolnik dostarczający na rynek produkty rolne, które pochodzą z własnej działalności rolniczej, może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas nie musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT, a jego działalność jest zwolniona z opodatkowania VAT.

W praktyce tzw. rolnik ryczałtowy, sprzedając swoje produkty rolne, dolicza do ceny sprzedaży określoną stawkę podatku VAT (co jest dla niego opłacalne). Natomiast kupując środki produkcji, płaci VAT uwzględniony w ich cenie. W efekcie zerowa stawka VAT może stanowić dla niego korzyść. Nie powiększa bowiem dodatkowo ceny, którą rolnik płaci za środki produkcji.

Zerowy VAT – konsekwencje dla rolników rozliczających się na zasadach ogólnych

 

Wielu rolników rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych. Są oni czynnymi płatnikami podatku VAT, w związku z czym nabywają określone prawa, m.in. możliwość odliczenia podatku VAT uwzględnionego w fakturze kosztowej.

Sprzedając swoje produkty, rolnik rozliczający podatek VAT na zasadach ogólnych uzyskuje podatek należny. Natomiast w momencie zakupu środków produkcji opłaca VAT naliczony. Jeśli podatek naliczony przewyższa podatek należny, wówczas rolnik otrzyma od urzędu skarbowego zwrot.

A zatem: im więcej środków produkcji kupuje rolnik, tym mniejszy podatek VAT odprowadza. Zerowy VAT działa więc na jego niekorzyść. Zmniejsza bowiem podatek naliczony, który z kolei pomniejsza kwotę odprowadzaną przez rolnika do urzędu skarbowego.

Zerowa stawka VAT – stanowisko organizacji rolniczych

 

Organizacje rolnicze informują, że zerowa stawka podatku VAT na nawozy, środki ochrony, etc. w połączeniu z obniżoną stawką na paliwa (z 23 proc. do 8 proc.) odbierze dużej części rolników możliwość odliczenia od podatku wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. W ograniczonej mierze przełoży się również na zahamowanie wzrostu cen wybranych produktów. Zdaniem organizacji rolniczych zdecydowanie lepsze efekty – i to dla wszystkich rolników, nie tylko ryczałtowych – przyniosłaby obniżenie do zera stawki VAT na sprzedaż płodów rolnych.

Zerowa stawka VAT na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki, które wspomagają produkcję rolną, postrzegana jest przez opinię publiczną jako ukłon rządzących w stronę rolników. Tymczasem na zmianach zyskają głównie ryczałtowcy. Co więcej, nowelizacja nie zmniejszyła obaw rolników o wzrost cen w lipcu.

źródło: sklep.kaspol.pl

0 Shares
You May Also Like